Kan man använda ingående/ utgående ventil för vattenmätaren som avstängningsventil eller krävs separat avstängning?

Hur fastighetsägaren löser ev. vattenavstängning på tomtmark är inget som SEVAB har krav på. Ventilerna som byggs vid förbindelsepunkten utanför tomtgräns är SEVABs egendom och får inte hanteras av andra än SEVAB personal. Tips är att bygga en markförlagd ventil på servisen inne på tomtmark om man till exempel vill stänga för vintern.