Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Sevab Strängnäs Energi AB.
Box 32
645 21 Strängnäs

Organisationsnummer: 556527-5764
Telefon: 0152-460 50 
E-post: kundservice@sevab.com

 

Dataskyddsombud

Susanna Thörn
dataskyddsombud@esem.se