Vad är lokalproducerad el?

I Strängnäs har vi ett kraftvärmeverk där vi producerar egen el. Genom att teckna vårt elavtal som heter Strängnäs-el får du el som både är lokalproducerad och kommer från förnybara energikällor. Här kan du läsa mer om Strängnäs-el.