Så använder vi vårt elnät på ett hållbart sätt

I framtiden kommer vi att använda mer el än idag. För att elnäten ska klara av att leverera detta, krävs det att vi alla hjälps åt. På våra sidor om kapacitetsfrågan samlar vi information, artiklar och tips om hur vi tillsammans fixar utmaningen. Välkommen in!

Många sälar i vattenbrynet

Trängsel är jobbigt för alla – även för elnätet

Växande befolkning, elektrifierade fordon, uppkopplade städer och elintensiva industrier. I framtiden kommer vårt elbehov att öka.

Barn håller vuxen i handen

Bli en elnätshjälte, du också!

Kapacitetsfrågan kan kännas både svår att förstå – och att göra något åt. Men faktum är att vi alla behöver samarbeta för att vårt elnät ska må bra och leverera det vi behöver. Här tipsar vi om hur du kan hjälpa till.

Frågetecken i glödlampa

Frågor och svar om kapacitetsbrist

Vad är kapacitetsbrist och hur uppstår det? Här får du svar på frågor om kapacitetsfrågan i samhället!

Elmätare

Vi mäter den el du använder

Din elmätare håller koll på hur mycket el du använder.

FAKTA: Skillnaden mellan effekt och energi

Effekt är ett mått på styrkan i ett system. Om en bil inte orkar köra upp för en backe är motorn för svag. Den ger inte tillräcklig effekt. När våra elproduktionsanläggningar inte kan producera tillräckligt mycket effekt för att täcka konsumenternas behov uppstår effektbrist. Effekt anges i enheten watt (W).

Energin kan liknas vid systemets uthållighet. Om bensinen inte räcker fram till nästa bensinstation stannar bilen, den behöver mer energi. Energi anges, när det handlar om el, i enheten wattimme (Wh). Oftast mäter man energi i enheten kilowattimmar (kWh), som består av 1 000 wattimmar. Precis på samma sätt som att 1 kilogram är 1 000 gram eller att 1 kilometer består av 1 000 meter.

Exempel 1: En hårfön med en effekt på 1 000 W som används i en timme använder 1 kWh effekt. (1 000 x 1 = 1 kWh eller 1 000 Wh)

Exempel 2: En laddare till mobiltelefon med effekten 5 W som används i två timmar använder 0,01 kWh effekt. (5 x 2 = 0,01 kWh eller 10 Wh)