Inför mätarbytet

Om din elmätare sitter inomhus eller i annat stängt utrymme behöver du eller en annan vuxen vara hemma vid mätarbytet. Sitter mätaren utomhus behöver du inte vara hemma, men se till att den är tillgänglig när vi kommer. Vid bytet blir det ett kortvarigt elavbrott på cirka 15 minuter.

Vi har anlitat Eltel Networks AS för att genomföra alla mätarbyten. Alla kunder kommer i god tid innan mätarbytet sker att få information hemskickad. För elmätare som sitter inomhus eller i annat stängt utrymme kommer en tid att bokas innan. Du får samtidigt information om hur du byter tid om den bokade tiden inte passar. För mätare som sitter tillgängliga, exempelvis utanpå huset, kommer vi att byta mätare utan en bokad tid. Du får en tidsbokning för när vi planerar att byta din mätare, men du behöver inte vara hemma om din mätare sitter tillgänglig. När vi byter mätare blir det ett kortvarigt elavbrott på cirka 15 minuter.

Vem behöver vara hemma vid mätarbytet?

Om du bor i lägenhet med elmätaren inne i din lägenhet:
Du behöver vara hemma vid elmätarbytet och du kommer att få en tidsbokning skickad till dig. Besöket tar cirka 15 minuter.

Om du bor i lägenhet med elmätare i trappuppgång eller källare:
Du behöver inte vara hemma vid mätarbytet. Vi kommer däremot att informera om att mätarbytet ska ske via lappning i trappuppgång. Under tiden vi byter din elmätare kommer din lägenhet vara strömlös.

Om du bor i villa med elmätaren i mätarskåp utomhus:
Du behöver inte vara hemma under mätarbytet, bara se till att det är fri väg fram till mätarskåpet. Du kommer få ett tidsbokningskort och vi kommer lämna ett mätarkort som visar att vi varit hos dig och bytt mätare.

Om du bor i villa och har elmätaren inne i bostaden:
Du behöver vara hemma under mätarbytet för att släppa in oss i bostaden. Se till att det är fritt runt mätarplatsen. Besöket tar 15 minuter och du kommer att få förslag på tid skickad till dig.

Eltel byter din mätare

Vi har anlitat Eltel Networks AS för att genomföra bytet av din elmätare. Det är Eltels kundservice du kontaktar för exempelvis frågor angående tidsbokning.

Din mätplats

Som fastighetsägare är du ansvarig för din elanläggning. Inför bytet av elmätare är det viktigt att se till att den är tillgänglig för oss. Om du måste vara hemma vid bytet beror på var din elmätare sitter.

Frågor och svar om mätarbytet

Vem byter elmätarna? Varför ska elmätarna bytas? När byter ni mätarna? Här hittar du svar på dina frågor kring mätarbytet.