Till sidans huvudinnehåll

Byte av fjärrvärmemätare

Regeringens beslut om krav på nya funktioner i elmätarna innebär inte bara byte eller uppdatering av mätarna. Eftersom fjärrvärmemätarna skickar sina mätvärden via samma kanaler som de nuvarande elmätarna innebär det också att vissa fjärrvärmemätare kommer att behöva bytas tidigare än beräknat.

I september 2018 tog regeringen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. För att leva upp till lagkravet innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller uppdatera sina elmätare innan år 2025. Idag skickar fjärrvärmemätarna in sina mätvärden via samma kommunikationsvägar som de nuvarande elmätarna. Inrapporteringsvägarna för fjärrvärmemätarna förändras på grund av elmätarbytet, vilket leder till att vissa fjärrvärmemätare kommer att behöva bytas tidigare än beräknat. Övriga värmemätare byts enligt ordinarie revisionstakt på tio år.

Samarbetar med Eltel Networks AS

Vi har anlitat Eltel Networks AS för att utföra bytet av mätarna. För att du ska känna dig trygg i att det verkligen är Eltels montörer du möter är alla montörer utrustade med ett ID-kort märkt med både Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö och Eltels logotyper.

Alla kunder kommer i god tid innan mätarbytet att få information om bytet per brev. Fjärrvärmemätare sitter inomhus eller i annat stängt utrymme, varför du behöver vara hemma vid bytet. Besöket tar cirka 30 minuter och du kommer få en bokad tid cirka två veckor innan. Se till att det är fritt runt mätplatsen när vi kommer.

De kunder som har både el- och fjärrvärmemätare kommer få två byten vid två olika tillfällen, eftersom bytet utförs av två olika arbetslag, elektriker och VVS-installatörer.