Barn håller stolt upp ett papper med text

Vi stödjer Givewatts

Visste du att ungefär 1,3 miljarder människor på jorden – eller 1 av 5 – inte har tillgång till elektricitet? Givewatts är en organisation som förser landsbygdsområden i Kenya och Tanzania med ren och säker energi genom att distribuera solenergilampor.

Distributionen av lamporna sker i första hand via skolor och de barn som går i skolan. Ljuset från lamporna gör att det blir enklare för barnen att göra sina läxor, vilket har förbättrat studieresultaten med upp till 50 procent i vissa områden. Dessutom bidrar de med bättre inomhusklimat, hälsa och ekonomi för familjerna. Solenergilamporna ersätter ofta koldioxidutsläppande fotogenlampor varför de även är viktiga ur miljösynpunkt.

Tillsammans med Energiföretagen Sverige vill vi sprida information om organisationens arbete. Hittills har vi, tillsammans med den övriga svenska energibranschen, bidragit till de över 30 000 rena energiprodukter som hittills installerats på plats. 

Här får du veta mer om GiveWatts och deras arbete.