Text: Elens dag

Att hålla kontakten med hjälp av el har blivit extra aktuellt just nu. Ett fungerande elnät är idag en livsnödvändighet för de flesta av oss och det är svårt att tänka sig en vardag utan el. Det är därför inte mer än rätt att elen firas med en egen dag; nämligen Elens dag 23 januari!

Det pågår ett ständigt arbete för att du alltid ska ha el hemma hos dig. Elnätet har en viktig roll i samhället, för utan ett fungerande elnät skulle allting stanna av. Ändå tänker vi sällan på elens närvaro förrän den är faktiskt är frånvarande. Elens dag, som firas den 23 januari, är ett perfekt tillfälle att passa på att tänka lite extra på elen och vad den gör för att du ska få en fungerade vardag. Men förutom att tänka på elens betydelse är det också ett perfekt tillfälle att lära dig mer om vad vi gör för att du alltid ska ha el hemma hos dig, men också för att göra dig redo ifall stormen kommer och strömavbrottet börjar påverka din vardag. 

Nödutrustning

Är du beredd?

Efter de senaste årens stormar har vi blivit ordentligt omruskade. Här får du hjälp att bli rustad ifall stormen drabbar dig.

Karta Sevabs elnätsområde

Om vårt elnät

Vi arbetar ständigt för att stärka, förvalta och utveckla elnätet i vår kommun vilket är en förutsättning för att din vardag ska fungera.

Barn håller stolt upp ett papper med text

Vi stödjer Givewatts

Givewatts förser landsbygdsområden i Kenya och Tanzania med ren och säker energi i form av solenergilampor.

Fotogenlampor.

Är du förberedd för långvarigt avbrott?

Strömavbrott är sällan långvariga men se till att vara förberedd så att du kan klara dig i 72 timmar.

Felsök själv vid strömavbrott hemma

Innan du felanmäler avbrott kan du göra en enkel felsökning själv.