""

Vi mäter den el du använder

Vi läser av din elmätare automatiskt minst en gång i månaden. Våra mätare kommunicerar trådlöst och kan fjärrstyras.

Den el du använder mäts av en elmätare. Användningen mäts i kilowattimmar (kWh) och du ser siffrorna på elmätarens display. Om du vill ta reda på hur mycket el du har använt under en viss period kan du kolla av mätarställningen dag 1 och den sista dagen av perioden du vill mäta. Skillnaden mellan dessa värden visar din elanvändning.

Vi ansvarar för att läsa av mätaren

  • minst en gång i månaden
  • om din elmätare byts ut
  • när du byter elhandelsföretag
  • när du flyttar

Varje månad rapporteras den aktuella mätarställningen vidare till ditt elhandelsföretag. Du kan även beställa timvis mätning, då mäter vi elen en gång i timmen. För detta måste du ha avtal med ett elhandelsföretag.

Misstänker du fel?
Om du misstänker att din elmätare mäter fel så kan du beställa en kontrollmätning. Om inget fel upptäcks, står du som kund för undersökningskostnaden.

""

Elsäkerhet i hemmet

Livsviktigt och livsfarligt.

""

Elnätsavgift

Den elnätsavgift du betalar är ett viktigt bidrag för hela elnätet i Sverige.

Har du en fråga?

Vill du ha personlig hjälp?

Har du frågor? Vi hjälper dig. Ring oss på 0152-46050.