För dig som är elinstallatör

Hitta anvisningar och information om installation av el.

Anmälan

För varje ny anslutning, ändring av anslutning, ändring av säkringsstorlek eller installation av produktionsanläggning ska en föranmälan skickas till oss via det webbaserade anmälningsverktyget Elsmart. Som elinstallatör kan du direkt via Elsmart följa handläggningen av dina ärenden.

Gå till Nätanmälan Elsmart

Elsmart

Elsmart är ett webbaserat anmälningsverktyg där du som elinstallatör skickar in för- och färdiganmälan. När en föranmälan skickats till oss tilldelas ärendet en handläggare och du som installatör kan därefter följa handläggning av ditt ärende. Genom att skicka för- och färdiganmälan via ett webbaserat system minimeras risken för fel i anmälningarna och vid eventuella felaktigheter kan vi enkelt åtgärda dessa. 
Användarmanual Elsmart

Generella anvisningar 

I dokumentet nedan beskrivs generella förutsättningar för olika typer av ärenden. 
Generella anvisningar

Tekniska anvisningar

I dokumenten nedan beskrivs specifika förutsättningar som gäller vid rörförläggning och installation av produktionsanläggning. 

Viktigt att tänka på vid elanslutningar (PDF)
Tekniska villkor(pdf)