Får vi bjuda på en kaka? På sevab.com använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies.

Ursprungsmärkning visar var elen kommer i från.

Ditt val påverkar vår totala miljö. När du köper el av oss får du välja hur du vill att elen ska vara producerad. Du kan till exempel välja att få el från vind eller vatten men du kan också välja att få lokalproducerad bio-el - vilket du får om du tecknar Strängnäs-el.

I vissa av våra avtalsformer som till exempel Strängnäs-el ingår förnybar el, för andra avtalsformer kan du göra ett tillval med vatten- eller vindproducerad el. Om du inte väljer energikälla får du automatiskt en energimix, vilket innebär en blandning av olika energislag. Bilderna nedan visar hur elfördelningen från SEVAB såg ut föregående år, samma information får du på din elfaktura. Vill du byta avtalsform till Strängnäs-el eller göra ett tillval med vind- eller vatten till ditt befintliga elavtal är du välkommen att kontakta vår kundservice.  

SEVABs försäljning av el under 2016Här finner du information om den miljöpåverkan som uppstår i form av koldioxidutsläpp (CO2) och högaktivt radioaktivt avfall, d v s mängd utbrända uranbränsleelement. Siffrorna baseras i huvudsak på data från Vattenfalls svenska kraftverk.
 

Försäljning av vattenel EPD                                Drift av kraftverk Elens hela livscykel           
CO2-utsläpp - g/kWh               0.000                    8.30
Utbränt radioaktivt utanbränsle - g/kWh                 0.000                   0.000           
     
Försäljning av vindel                                               Drift av kraftverk Elens hela livscykel           
CO2-utsläpp - g/kWh               0.000                    13.31
Utbränt radioaktivt utanbränsle - g/kWh  0.000                   0.000           
     
Försäljning av bio-el                             Drift av kraftverk Elens hela livscykel           
CO2-utsläpp - g/kWh                                               0.00                    0.00
Utbränt radioaktivt utanbränsle - g/kWh  0                   0.000           
     
Resterande elförsäljning                                          Drift av kraftverk               Elens hela livscykel     
CO2-utsläpp - g/kWh                                                           0.04 6.29
Utbränt radioaktivt utanbränsle - g/kWh                  0.001 0.002
     

 

Här kan du läsa mer om Strängnäs-el som består av 100 procent förnybar el som är lokalproducerad i kraftvärmeverket i Strängnäs. 

Bli kund hos oss

Vi är din lokala elleverantör med konkurrenskraftiga priser och moderna avtalslösningar.

Redan kund hos oss?

Vill du byta avtal eller se över din elanvändning?