Här kan du enkelt teckna ditt elavtal

Du kan även teckna elavtal via vår kundservice: 0152-460 50 
Om du ska flytta måste du också göra en
flyttanmälan

Uppskattad elanvändning

Din årliga elanvändning ligger till grund för hur din genomsnittliga månadskostnad beräknas.
Redovisade elpriser avser elområde 3.

""

Lägenhet

Ikon för villa

Hus

Eller ange din egen elanvändning

kWh/år

När ska avtalet starta?

Visa alla elavtal

Här kan du se hur den totala elmixen såg ut för våra elkunder 2021 – 100 procent fossilfri el.