Till sidans huvudinnehåll

Varför är elpriset så högt?

Vi får gå långt tillbaka i historien för att hitta tillfällen då osäkerheten på energimarknaden varit så stor som den är nu. Från hösten och vinterns höga priser sattes elmarknaden åter i gungning med händelseutvecklingen och kriget i Ukraina. Här kan du läsa mer om vad som påverkar elpriset!

Vad är det som påverkar elpriset?

Tillgång, efterfrågan och sådant som händer här i Sverige men även runt om i Europa är olika exempel på faktorer som styr elpriset. De här faktorerna påverkar elpriserna just nu:

1. Högt pris på naturgas

De höga priserna och snabba svängningarna som skett på naturgasmarknaden har smittat av sig på elmarknaden och drivit upp priserna även där. Varför? Det kostar mer att producera el av kol och gas

Det kostar mer att producera el av gas och kol, som är några av de vanligaste kraftkällor i Europa, än att producera el av vind, vatten- och kärnkraft, som vi vanligtvis har stor tillgång till här uppe i Norden. När tillgången i Norden är minskad behöver vi importera el från Europa och det är då vi påverkas av de stigande bränslepriserna. Kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland har också påverkan på priserna på naturgasen. 

2. Begränsad överföringskapacitet mellan alla fyra elområden

Sverige är uppdelat i fyra elområden. I de två nordligaste finns det stor tillgång på kraft medan det finns mindre tillgång på de två elområdens om ligger söderut. I dagsläget kan vi inte transportera transportera el från de norra elmområdena till de södra och därför är elpriserna högre i södra och mellersta delen av landet.

Hur påverkar händelserna och kriget i Ukraina elmarknaden?

I Europa producera man el till stor del av naturgas. Runt 40 % av naturgasen som används i produktionen kommer från Ryssland. En av ledningarna som gasen transporteras i har blivit stoppad vilket i sin tur har gjort att gasimporten blivit lägre och priserna har stigit. 

Vad kan jag göra för att hålla nere mina elkostnader?

I våra hem har vi många strömtjuvar. Det här kan du göra för att hålla din elkostnader nere: 

  • Se över ditt elavtal genom att ta del ta del av våra tips för dig som ska teckna om ditt elavtal och vad våra artiklar för elavtal hus och elavtal lägenhet. Värt att nämna är att om du har ett elavtal med fast elpris betalar du samma pris per kWh under hela din avtalsperiod och när du har ett elavtal med rörligt elpris följer du prisets svängningar på elbörsen både när det ligger högt och lågt. 
  • Om du värmer upp din bostad med el kan du sänka din inomhustemperatur. När du sänker temperaturen med bara en grad minskar du din totala energiförbrukning med fem procent.
  • Låt inte din elektronik stå i stand by-läge.
  • Välj energisnål belysning, allra helst LED-lampor.
  • Stäng av dina elprylar när du inte använder dem och släck lamporna när du inte är i behov av dem.  
  • Se till att din kyl och frys är inställda på rätt temperaturer och att de dessutom sluter tätt. Rekommenderade temperaturer för kylskåp är  +5 grader -18 grader för frysen. Tänk på att om du sänker temperaturen 1 grad använder frysen eller kylen fem procent mer el.
  • Värmer du ditt vatten med el? Undvik då gärna handtvätt och handdisk.  Se också till att maxa disk- och tvättmaskinen genom att bara köra fulla maskiner och gärna på lägre temperaturer när det väl är dags att tvätta och diska.
  • Elpylarna som kyler och värmer drar oftast mest el i hela hemmet. Se därför över din användning av eldrivna element, bastu och eldriven golvvärme.
Elljusslinga vid villa

Teckna rätt elavtal för dig och ditt boende

Oavsett hur du bor har vi rätt elavtal för just dig. Och du, vår el är dessutom alltid fossilfri.

Grönskande skog med björkar

Gör ett klimatsmart val till ditt elavtal

Genom att lägga till Bra Miljöval eller Solkraft till ditt elavtal får du el som kommer från 100 % förnybara energikällor.

Bild på upplyst uteplats

Tips till dig som ska teckna elavtal

Här ger vi dig handfasta tips så att du kan fatta ett genomtänkt beslut när du tecknar elavtal och väljer elleverantör.