El märkt med Bra Miljöval

Med Bra Miljöval får du el som är producerad från förnybara källor, som vatten-, vind- eller biokraft. Bra Miljöval är en miljömärkning från Naturskyddsföreningen och innebär minskad påverkan på miljön.

Du kan när som helst under avtalsperioden välja att få el som är märkt med Bra Miljöval till elavtalen Fast pris och Rörligt pris. Den märkta elen kommer från förnybara källor och uppfyller hårda miljökrav.

Du kan inte välja till Bra Miljöval när du tecknar Strängnäs-el, den elen kommer redan från förnybara källor. Här kan du läsa mer om Strängnäs-el.

El märkt med Bra Miljöval

Ta del av våra avtalsvillkor. När du har fått en bekräftelse på avtalet har du 14 dagars ångerrätt. Använd denna blankett eller kontakta kundservice om du vill ångra avtalet. Märk ditt mejl med ångerrätt.


Vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.