Trasig stol

Grovavfall

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet.

Grovavfall kan vara exempelvis möbler, cyklar, kastruller, speglar, bananlådor, keramik och madrasser. Alltså avfall som uppkommer i hemmet men som inte går att slänga i hushållssoporna.

På återvinningscentralerna slänger du ditt grovavfall i containrar efter vilket material det består av. Då kan vi se till att det tas om hand om på ett bra sätt och att så mycket som möjligt kan återvinnas.

Du vet väl att ditt skräp kan vara någon annans skatt?

Saker som du inte längre vill ha kan du lämna till ReTuna Återbruksgalleria. Där får gamla saker nytt liv och tillsammans spar vi på jordens resurser.