lapp som hänger på ett sopkärl

Så ger vi dig feedback om sorteringen

Vi införde färgsortering år 2015 för att underlätta för alla våra villakunder med sorteringen. Vi lyckades minska det brännbara avfallet med 43 procent! Mer avfall går nu till återvinning vilket är toppen för miljön.

De allra flesta gör ett grymt jobb med sorteringen. Men det finns förstås alltid utrymme att bli bättre. För att förenkla kommunikationen med de kunder som behöver hjälp med att få sorteringen att fungera, har vi utvecklat ett system.

Såhär går det till:

  • Chaufförerna som kör sopbilarna, eller värdetransporterna som vi brukar kalla dem, tittar i sin monitor för att se att avfallet ser okej ut vid tömning. Om kärlet innehåller för mycket felsorterat, osorterat eller löst avfall gör chauffören en notering om detta.
  • Vid nästa tömning går chauffören ut för att kolla i kärlet. Ser det bra ut? Toppen! Om inte hänger chauffören en orange lapp på det gröna kärlet samt tar en bild för dokumentation. Chauffören tömmer sedan kärlet som vanligt.
  • Vid nästa tömningstillfälle kollar chauffören igen. Om det ser bra ut får kunden en grön lapp som tack, om det fortfarande ser osorterat ut får kunden en röd lapp på sitt kärl. Chauffören tar även en bild på avfallet. 
  • Den kund som får en röd lapp på sitt kärl debiteras en felsorteringsavgift och eventuellt en extra hämtningsavgift. Detta är engångskostnader (enligt gällande renhållningstaxa) som inte återkommer om kunden fortsättningsvis sorterar på rätt sätt.

 

Fakta om avfallshantering

  • Alla är skyldiga att sortera sitt avfall enligt lagar om avfall och producentansvar.
  • Följande avfall ska inte slängas i det övriga hushållsavfallet: förpackningar i olika material, tidningar, farligt avfall, läkemedelsavfall och grovavfall (skrymmande avfall).
  • Vi tycker att det ska vara lätt att göra rätt, därför införde vi färgsorteringen! Då slipper du frakta dina förpackningar till en återvinningsstation.
  • Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som är ansvariga för förpackningsinsamlingen. Det är deras återvinningsstationer som finns runt om i kommunen.
  • Merparten av alla Strängnäsbor är bra på att sortera sitt avfall. Detta bidrar till att avfallstaxan kan hållas låg, eftersom det är kostsamt att bränna osorterat avfall. För dem som inte sorterar alls finns ett abonnemang för ”osorterat avfall”. Med det abonnemanget betalar kunden höga miljöavgifter, just eftersom det är dyrt att ta hand om osorterat avfall.
Monitor inne i sopbilen

Chauffören ser i sin monitor att allt ser bra ut när hen tömmer. 

Avfallspåsar i olika färger som ligger i en trappa utomhus.

Så färgsorterar du som bor i villa

Du sorterar ditt avfall i sju olika färgade påsar och slänger dem alla i ditt gröna avfallskärl. Smidigt, eller hur?

Exempel på sopor till återvinning

Sortera enkelt med sorteringsguiden

Med vår sorteringguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera.

Matrester

Vad är egentligen matavfall och varför ska det sorteras?

Varför tjatar vi alltid om att du ska sortera ditt matavfall? Det finns bra anledningar.

Gul skylt där det står töm säcken tack för att du sorterar

Så sorterar du på återvinningscentralerna

Här förklarar vi vad som ska slängas i de olika containrarna på återvinningscentralen!

Olika typer av skräp på rosa bakgrund

Det här är inte skräp – det är värdefullt material

Allt material har ett värde, men bara om det blir rätt sorterat. Här samlar vi tips och fakta om sortering och återvinning.