Undvik extra avgifter vid slamtömning

Är det längre än 10 meter mellan din slamanläggning och där slambilen kan parkera? Om chauffören måste dra slang längre än 10 meter vid tömning tillkommer det en arbetsmiljöavgift för varje påbörjat 10-meters intervall. För att undvika avgifter kan du på olika sätt åtgärda platsen runt om din slamanläggning.

Åtgärder
En slambil kan väga upp till 25 ton och kräver därför att det finns hårdgjorda vägar med vändplatser och uppställningsplatser med tillräckligt utrymme för ett tungt fordon. På grund av bilens storlek och tyngd kan den inte köra ut på exempelvis gräsmattor för att komma närmare slamanläggningen. Detta kan medföra att avståndet mellan din slambrunn och slambilen blir mer än 10 meter.  

En åtgärd för att undvika lång slangdragning är att ordna en väg till slambrunnen närmare slamanläggningen. Du kan också köpa en egen sugslang, som läggs ut mellan slambilen och avloppsanläggningen inför slamtömningen. Ska du anlägga en ny avloppsanläggning och inte kan placera slambrunnen inom 10 meter från en hårdgjord uppställningsplats rekommenderar vi att du i samband med grävningen förbereder för en fast sugledning stället för att köpa en sugslang.


Så här anordnar du en fast sugledning
En fast sugledning kan antingen monteras ovan mark eller nedgrävd och ska i normalfall inte överstiga 60 meter. Vi rekommenderar att du anlägger en nedgrävd sugledning då en ledning ovan jord kan skadas av solens UV-strålning. Det är viktigt att varje ände av ledningen har en koppling där vår tömningspersonal lätt kan koppla samman vår sugslang med din sugledning. I änden mot din anläggning ska en Han-koppling (M42) monteras och i änden mot vårt tömningsfordon ska du istället montera en Hon-koppling (M42). Han-kopplingen närmast din slambrunn måste finnas inom en meter från brunnen.

Nedan bild illustrerar hur en lös- respektive nedgrävd sugslang ser ut och hur de olika kopplingarna skiljer sig åt. 


Har du några frågor eller funderingar kring installation är du välkommen att kontakta oss på 0152- 460 50 eller kundservice@sevab.com.

Varför finns arbetsmiljöavgiften?
Slamtömning är ett tungt arbete som också genomförs manuellt. Det är påfrestande för personalen som ofta kan behöva dra slang långa sträckor, ibland i svårare terräng och upp på höjder. Av den anledningen finns arbetsmiljöavgiften, för att förbättra arbetsmiljön och minska förslitningsskador hos tömningspersonalen.