Färgsortera – nu även med svart påse!

Vi har utökat färgsorteringen med ytterligare en påse, den svarta påsen för övrigt hushållsavfall. Nu behöver du inte längre ordna med en egen påse för det.

Frågor och svar om svarta påsen

Färgade påsar som hänger på en postlåda.

Behöver du nya färgsorteringspåsar? Så här gör du

Vi hänvisar numera all utdelning av påsar via posten. Så här gör du för att få nya påsar:

Avfallspåsar i olika färger som ligger i en trappa utomhus.

Så färgsorterar du som bor i villa

Du sorterar ditt avfall i sju olika färgade påsar och slänger dem alla i ditt gröna avfallskärl. Smidigt, eller hur?

Så färgsorterar du som bor i lägenhet

Du sorterar ditt avfall i sju olika färgade påsar som du sedan slänger i olika kärl i fastighetens sorteringsrum.

""

Sortera textilier med rosa påsen

Du som har färgsortering kan sorterar dina textilier i den rosa påsen. Hur enkelt som helst!

""

Sortera enkelt med sorteringsguiden

Med vår sorteringguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera.

Sopbil

Det här är inte en sopbil. Det är en värdetransport.

Du kanske trodde att vi körde runt med sopor i våra bilar. Absolut inte.