Person knyter dubbelknut på svarta påsen

Färgsortera med svart påse!

Vi har utökat färgsorteringen med ytterligare en påse, den svarta påsen för övrigt hushållsavfall. Nu behöver du inte längre ordna med en egen påse för det avfallet.

Frågor och svar om svarta påsen

Färgade påsar som hänger på en postlåda.

Behöver du nya färgsorteringspåsar? Så här gör du

Vi hänvisar numera all utdelning av påsar via posten. Så här gör du för att få nya påsar:

Avfallspåsar i olika färger som ligger i en trappa utomhus.

Så färgsorterar du som bor i villa

Du sorterar ditt avfall i sju olika färgade påsar och slänger dem alla i ditt gröna avfallskärl. Smidigt, eller hur?

Rullar med färgsorteringspåsar

Så färgsorterar du som bor i lägenhet

Du sorterar ditt avfall i sju olika färgade påsar som du sedan slänger i olika kärl i fastighetens sorteringsrum.

Färgsortering rosa påsen i tvättstuga

Sortera textilier med rosa påsen

Du som har färgsortering kan sorterar dina textilier i den rosa påsen. Hur enkelt som helst!

Exempel på sopor till återvinning

Sortera enkelt med sorteringsguiden

Med vår sorteringguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera.