Till sidans huvudinnehåll
Person knyter dubbelknut på svarta påsen

Färgsortera med svart påse!

Vi har utökat färgsorteringen med ytterligare en påse, den svarta påsen för restavfall. Nu behöver du inte längre ordna med en egen påse för det avfallet.

Frågor och svar om svarta påsen

I den svarta påsen ska du slänga ditt restavfall, det är sådant avfall som inte går att återvinna. Till exempeldammsugarpåsar, blöjor, kuvert, post-it-lappar, äggskal, servetter, rakhyvlar och bomullspinnar. Det avfallet förbränns och blir till värme och el.

Tidigare har du ordnat med en egen påse för det restavfallet. Men i år införs skatt på bärkassar av plast, det innebär höjda priser på plastpåsarna i handeln. Du kanske har undrat över vad du då ska slänga ditt restavfall i om du inte längre köper plastpåsar i mataffären. Att sortera sitt avfall ska inte behöva vara ett problem, därför lanserar vi nu den svarta påsen.

Efter feedback från våra kunder angående storleken är de svarta påsarna nu större, likvärdig med den blå. Alla nya svarta påsar du beställer nu kommer att vara av den större varianten. 

Om du har kvar påsar av den mindre varianten är de perfekta att använda till lilla papperskorgen i badrummet. Där gör den ett viktigt jobb att hålla borta skräp så som hår, tops, kondomer och bomullspads från att hamna i avloppet.

Du kan fortsätta att använda andra plastpåsar till ditt restavfall, så länge de inte har samma färg som någon av de färgade påsarna i systemet. Påsar som är till exempel svarta och vita kommer att gå rakt igenom färgsorterings­anläggningen och hamna i containern för restavfall.

Samtliga påsar är gjorda av 100 procent återvunnen plast från ensilageförpackningar. Efter att vi samlat in allt avfall sorteras påsarna och återvinns tillsammans med de andra plastförpackningarna. Plast är skadligt när det hamnar i vår natur och i haven, men våra plastpåsar är del i ett slutet system där de i slutändan återvinns.

Sedan vi införde färgsorteringen år 2015 har det brännbara avfallet minskat med 43 % vilket är en stor vinst för miljön. Plastpåsarna är en förutsättning för att sorteringen ska hålla bra kvalitet. I förhållande till mängden material som vi samlar in och återvinner är påsarnas andel mindre än en procent. Färgsorteringssystemet är alltså en klar vinst för miljön trots användandet av plastpåsar.

Påsarna som vi använder i färgsorteringen måste vara starka och får inte gå sönder under hanteringen. Det hade varit bra om vi kunnat använda påsar som är gjorda av biobaseradplast, men tyvärr har vi inte ännu hittat en leverantör för en biologiskt nedbrytningsbar påse som håller måttet. Vi för en ständig dialog med olika leverantörer och hoppas att det inom kort kommer finnas biologiskt nedbrytningsbara påsar som är av tillräckligt bra kvalitet för att klara av färgsorteringsprocessen.

Utdelningen gör vi nu endast till villabor med färgsortering. Om du bor i flerfamiljshus är det din fastighetsägare som ska förse dig med påsar om ni använder färgsorteringssystemet.

För de fastigheter som inte har färgsorteringssystemet kan fastighetsägaren välja att köpa in gröna påsar för matavfall och svarta påsar för restavfall, om de vill erbjuda den servicen till sina hyresgäster. 

Hör med din fastighetsägare hur det funkar just i din fastighet.

Färgsorteringspåsar som hänger på en postlåda.

Behöver du nya färgsorteringspåsar? Så här gör du

Vi hänvisar numera all utdelning av påsar via posten. Så här gör du för att få nya påsar.

Fulla avfallspåsar i olika färger som står i en trappa utomhus.

Så färgsorterar du som bor i villa

Du sorterar ditt avfall i sju olika färgade påsar och slänger dem alla i ditt gröna avfallskärl. Smidigt, eller hur?

Rullar med färgsorteringspåsar

Så färgsorterar du som bor i lägenhet

Du sorterar ditt avfall i sex olika färgade påsar som du sedan slänger i olika kärl i fastighetens sorteringsrum.

Textilåtervinning på återvinningscentral

Lämna textilier i våra behållare

Du kan lämna både hela och trasiga textilier i våra behållare som finns på våra återvinningscentraler. Vi ser till att så mycket som möjligt återanvänds!

Symbol för avfallshantering

Sortera enkelt med sorteringsguiden

Med vår sorteringguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera.

Färgsorteringsguiden A4

Färgsorteringsguide – ladda ner och skriv ut