Till sidans huvudinnehåll

Trängsel är jobbigt för alla - även för elnätet

Växande befolkning, elektrifierade fordon, uppkopplade städer och elintensiva industrier. I framtiden kommer vi att använda mer el än idag. För att klara leveransen måste elnäten byggas ut och uppdateras. Men det krävs även beteendeförändringar – både hos företag och privatpersoner.

– Vårt samhälle blir allt mer elektrifierat och då måste vi använda elen smartare. Sprida ut vår elanvändning över dygnet och använda mindre el när det är bristsituationer. Om vi trängs blir det överbelastning på nätet, säger Kjell Andersson, vd.

Riksdagen har beslutat att Sverige ska vara fossilfritt senast 2045. God tillgång till el är en av de viktigaste förutsättningarna för att nå målet.

Och vårt elbehov beräknas öka, inte minst i Mälardalen som är en av de stora tillväxtregionerna. Här vill många bo och etablera företag. Beräkningar visar att behovet av el i Sverige kommer att öka med upp till 60 procent på 25 år.

Kjell Andersson, vd vid Sevab

Kjell Andersson, vd vid Eskilstuna Energi och miljö.


Vad krävs för att den tillväxten ska vara möjlig?

– Elnäten behöver förstärkas, byggas ut och uppdateras – på nationell, regional och lokal nivå. Dessutom måste vi alla dra vårt strå till stacken, från företag till privatkunder, för att sprida ut vår elanvändning. Vi behöver skapa en kollektiv beteendeförändring, säger Kjell Andersson.

Varför är det så viktigt att sprida ut elanvändningen?
– När du använder mycket el samtidigt krävs en större elledning för att få elen hem till dig. Vi ser toppar som gör att nätet riskerar att inte räcka till alla. I nuläget uppstår topparna framförallt sena eftermiddagar under den kalla årstiden. Då kommer många hem och lagar mat, tvättar, duschar, barnen badar… Allt fler laddar även sina elbilar när de kommer hem. Samtidigt ska hus värmas upp och industrin går för högvarv.

Vad gör Eskilstuna Energi och Miljö åt problemet?
– Vi installerar med start i år nya elmätare hemma hos alla kunder. Det blir ett av de verktyg som gör det enklare att planera elanvändningen hemma. Samtidigt hjälper det oss att göra beräkningar och förstärka elnätet där det gör allra mest nytta. Jag tror att kombinationen av ökad kunskap om att vi behöver göra detta tillsammans, ihop med smart teknik, ska göra att elanvändningen planas ut mer under dygnet, säger Kjell Andersson.

FAKTA: Skillnaden mellan effekt och energi

Effekt är ett mått på styrkan i ett system. Om en bil inte orkar köra upp för en backe är motorn för svag. Den ger inte tillräcklig effekt. När våra elproduktionsanläggningar inte kan producera tillräckligt mycket effekt för att täcka konsumenternas behov uppstår effektbrist. Effekt anges i enheten watt (W).

Energin kan liknas vid systemets uthållighet. Om bensinen inte räcker fram till nästa bensinstation stannar bilen, den behöver mer energi. Energi anges, när det handlar om el, i enheten wattimme (Wh). Oftast mäter man energi i enheten kilowattimmar (kWh), som består av 1000 wattimmar. Precis på samma sätt som att 1 kilogram är 1000 gram eller att 1 kilometer består av 1000 meter.

Exempel 1: En hårfön med en effekt på 1000 W som används i en timme använder 1 kWh effekt. (1000 x 1 = 1 kWh eller 1000 Wh)

Exempel 2: En laddare till mobiltelefon med effekten 5 W som används i två timmar använder 0,01 kWh effekt. (5 x 2 = 0,01 kWh eller 10 Wh) 

Pojke håller pappas hand

Bli en elnätshjälte, du också!

Kapacitetsfrågan kan kännas både svår att förstå – och att göra något åt. Men faktum är att vi alla behöver samarbeta för att vårt elnät ska må bra och leverera det vi behöver. Här tipsar vi om hur du kan hjälpa till.

Frågetecken lysande glödlampa

Frågor och svar om kapacitetsbrist

Vad är kapacitetsbrist och hur uppstår det? Här får du svar på frågor om kapacitetsfrågan i samhället!