Till sidans huvudinnehåll
Två elmätare

Frågor och svar om mätarbytet

Här hittar du frågor och svar om mätarbytet. Vi kommer fylla på med mer information löpande.

Varför ska elmätarna bytas ut?
Regeringen har beslutat om ett nytt lagkrav som ställer nya funktionskrav på alla elmätare. Det gör att vi kommer byta alla elmätare i Strängnäs. Alla kunder i hela Sverige kommer få nya mätare oavsett vilken elnät man hör till.

Varför ska ni även byta fjärrvärmemätare?
Idag använder fjärrvärmemätarna samma kommunikationsvägar för att skicka in sina mätvärden som de nuvarande elmätarna. Det leder till att även vissa fjärrvärmemätare kommer att behöva bytas tidigare än beräknat.

När byter ni mätarna?
Arbetet med mätarbytet kommer starta under hösten 2019 i Strängnäs och pågå i flera etapper. Totalt är det cirka 19 000 elmätare i Strängnäs som ska bytas ut. Bytet av fjärrvärmemätarna kommer börja under hösten 2019.

I dagsläget pågår planering när mätarbytet ska ske i olika områden.

Ska jag betala för bytet av mätare?
Du som kund betalar ingen separat avgift för bytet av mätare. Kostnaden för detta är medräknad i elnätsavgiften och i priset för fjärrvärme.

Hur vet jag när ni ska byta min elmätare eller fjärrvärmemätare?
Alla kunder kommer i god tid innan mätarbytet få information om mätarbytet och en bokad tid när bytet kommer att ske.