Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet. För att ha ekonomi i balans är det nödvändigt att anpassa anläggningsavgifter till kostnaderna för investeringen av nätets utbyggnad.

Anläggningsavgifter för 2021

Anläggningsavgifterna gäller från 1 januari 2021. 

Anläggningsavgift för villafastighet samt flerbostads- och servicefastighet
Avgift utgår per fastighet med: kr exkl moms   kr inkl moms   
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df om

43 874,10

54 842,63

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df om

43 874,10 54 842,63
c) en avgift per m2 tomtyta om 40,82 51,03
d) en avgift för var och en av de två första lägenheterna om 26 999,94 33 749,93
   d1) en avgift för därpå varje följande lägenhet om 13 501,04 16 876,30
e) en lokalytesavgift för varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea om 6 750,52 8 438,15

f) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas om

17 550,28 21 937,85

 

Anläggningsavgift för annan fastighet
Avgift utgår per fastighet med: kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df om 60 701,26 75 876,58

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df om

60 701,26 75 876,58
c) en avgift per m2 tomtyta om 40,82 51,03
d) lägenhetsavgift om - -
e) en lokalytesavgift för varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea om 6 750,52 8 438,15

f) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas om

24 280,50 30 350,63