Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet. För att ha ekonomi i balans är det nödvändigt att anpassa anläggningsavgifter till kostnaderna för investeringen av nätets utbyggnad.

Anläggningsavgifter för 2018

Anläggningsavgifterna gäller från 1 januari 2018. 

Anläggningsavgift för villafastighet samt flerbostads- och servicefastighet
Avgift utgår per fastighet med: kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df om

39 764

49 706

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df om

39 764 49 706
c) en avgift per m2 tomtyta om 37 46
d) en avgift för var och en av de två första lägenheterna om 24 470 30 588
   d1) en avgift för därpå varje följande lägenhet om 12 236  15 294
e) en lokalytesavgift för varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea om 6 118 7 647

f) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas om

15 906 19 883

 

Anläggningsavgift för annan fastighet
Avgift utgår per fastighet med: kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df om 55 015 68 769

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df om

55 015 68 769
c) en avgift per m2 tomtyta om 37 46
d) lägenhetsavgift om - -
e) en lokalytesavgift för varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea om 6 118 7 647

f) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas om

22 006 27 508