Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet. För att ha ekonomi i balans är det nödvändigt att anpassa anläggningsavgifter till kostnaderna för investeringen av nätets utbyggnad.

Anläggningsavgifter för 2019

Anläggningsavgifterna gäller från 1 januari 2019. 

Anläggningsavgift för villafastighet samt flerbostads- och servicefastighet
Avgift utgår per fastighet med: kr exkl moms   kr inkl moms   
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df om

41 076

51 345

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df om

41 076 51 345
c) en avgift per m2 tomtyta om 38,22 47,78
d) en avgift för var och en av de två första lägenheterna om 25 278 31 597,50
   d1) en avgift för därpå varje följande lägenhet om 12 640 15 800
e) en lokalytesavgift för varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea om 6 320 7 900

f) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas om

16 431 20 538,75

 

Anläggningsavgift för annan fastighet
Avgift utgår per fastighet med: kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df om 56 830 71 037,50

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df om

56 830 71 037,50  
c) en avgift per m2 tomtyta om 38,22 47,78
d) lägenhetsavgift om - -
e) en lokalytesavgift för varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea om 6 320 7 900

f) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas om

22 732 28 415