Får vi bjuda på en kaka? På sevab.com använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet. För att ha ekonomi i balans är det nödvändigt att anpassa anläggningsavgifter till kostnaderna för investeringen av nätets utbyggnad.

Anläggningsavgifterna gäller från 1 januari 2017.

Anläggningsavgift för villafastighet samt flerbostads- och servicefastighet
Avgift utgår per fastighet med: kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df om 38 870 48 588

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter
för V, S och Df om

38 870 48 588
c) en avgift per m2 tomtyta om 36 45
d) en avgift för var och en av de två första lägenheterna om 23 920 29 900
   d1) en avgift för därpå varje följande lägenhet om 11 960 kr 14 951
e) en lokalytesavgift för varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea om 5 980 7 475

f) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas om

15 548 19 435

 

Anläggningsavgift för annan fastighet
Avgift utgår per fastighet med: kr exkl moms kr inkl moms
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df om 53 778 67 223

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter
för V, S och Df om

53 778 67 223
c) en avgift per m2 tomtyta om 36 45
d) lägenhetsavgift om - -
e) en lokalytesavgift för varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea om 5 980 7 475

f) *en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten
sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas om

21 511 26 889

Vad kostar det att ansluta din fastighet

Här kan du enkelt räkna ut vad din beräknade anläggningsavgift blir för att ansluta dig till kommunalt VA.