Priser för vatten och avlopp

Nedanstående priser gäller för vatten och avlopp från och med 1 januari 2023.

Brukningsavgifter

Brukningsavgift betalar du för att du har kommunalt vatten och/eller avlopp.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet.