Bil i tvätthall

Tvätta bilen rätt

Om du tvättar bilen på gatan eller uppfarten rinner olja, kemikalier och tungmetaller tillsammans med sköljvattnet ut i markbrunnarna och vidare rakt ut i vårt bad- och fiskevatten. Därför ska du helst välja biltvätten.

När du tvättar din bil på en asfalterad eller stenbelagd garageuppfart eller ute på gatan, rinner tvättvattnet ner i markbrunnarna som finns till för regn- och smältvatten, så kallat dagvatten. I dagvattensystemet leds vattnet direkt ut i vår dricksvattentäkt och det är därför oerhört viktigt att tänka på hur vi gör när vi tvättar våra bilar. Biltvätt bör heller inte ske nära en dricksvattentäkt, till exempel en grävd brunn, då riskerar man också att vattnet förorenas.

Hur ska du göra?

  • Tvätta i första hand bilen i en biltvätt. Dessa anläggningar är utrustade med slam- och oljeavskiljare.
  • I andra hand i en "Gör-det-själv-hall" där du använder miljömärkta bilvårdsprodukter.
  • I sista hand, vid enstaka rengöringar, kan du ställa dig på din grusplan eller din gräsmatta, långt från vattendrag och dagvattenbrunnar. Vid tvätt på grus eller gräs sker en naturlig rening av tvättvattnet via infiltration i marken. Tänk på att tvättvattnet inte får rinna in på någon annans tomt och använd miljömärkta produkter.