bil som tvättas och är full med tvättlödder.

Tvätta bilen

Om du tvättar bilen på gatan eller uppfarten rinner olja, kemikalier och tungmetaller rakt ut i Eskilstunaån och på sikt Mälaren, alltså samma vattentäkter som vi tar vårt dricksvatten från. Vem vill simma i olja och bly? Välj därför att tvätta bilen på macken eller en tvättstation som har oljeavskiljare.

När du tvättar din bil på en asfalterad eller stenbelagd garageuppfart eller ute på gatan, rinner tvättvattnet ner i gatbrunnarna som finns till för regn- och smältvatten, s k dagvatten. I dagvattensystemet leds vattnet direkt ut i vår dricksvattentäkt och det är därför oerhört viktigt att tänka på hur vi gör när vi tvättar våra bilar. Biltvätt bör heller inte ske nära en dricksvattentäkt, t ex en grävd brunn, då riskerar man också att vattnet förorenas.

Hur ska du göra?
  • Tvätta i första hand bilen i en biltvätt. Dessa anläggningar är utrustade med slam- och oljeavskiljare.
  • I andra hand i en "Gör-det-själv-hall" där du använder miljömärkta bilvårdsprodukter.
  • I sista hand, vid enstaka rengöringar, kan du ställa dig på din grusplan eller din gräsmatta, långt från vattendrag och dagvattenbrunnar. Vid tvätt på grus eller gräs sker en naturlig rening av tvättvattnet via infiltration i marken. Tänk på att tvättvattnet inte får rinna in på någon annans tomt och använd miljömärkta produkter.