Vårt miljöarbete

Miljö och miljöansvar är något som ligger oss varmt om hjärtat. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med att ta ansvar för miljön genom vårt kontinuerliga miljöarbete.

SEVAB Strängnäs Energis uppdrag är starkt förenat med miljöfrågor, både avseende yttre miljö i närområdet och inre miljö.

Stort fokus ligger på yttre miljö och vår roll är att verka för en minskad miljöbe­lastning. Vi uppmärksammar även andra frågor som bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling med utgångspunkt från Strängnäs och dess närområde. Ett aktivt miljöarbete skall fortgå inom samtliga verksamheter i bolaget.

Miljöpolicy

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB levererar el, värme, kyla, ånga, VA, bredband, biogas och återvinngstjänster i Eskilstuna och Strängnäs kommun. Service och kvalité, samordning för effektivitet samt hållbar utveckling är ledstjärnor för vår verksamhet. 

  • Vi följer lagar och andra krav
  • Vi verkar för att minska och förebygga miljöpåverkan till luft, mark och vatten
  • Vi har ett systematiskt miljöarbete och arbetar med ständiga förbättringar
  • Miljöpåverkan vid drift, investeringar och produktutveckling ska vara minimal hos oss liksom hos våra leverantörer utifrån tekniska, ekonomiska och praktiska förutsättningar
  • Genom utbildning och rådgivning verkar vi för att personal och kunder får saklig information om hur de kan minska sin miljöpåverkan

Miljöpolicyn gäller för SEVAB Strängnäs Energi med dotterbolag och fastställdes i SEVABs, EEMs och ESEMs styrelser 2014-09-23.

""

Miljöcertifiering

Vi är sedan 2014 certifierade enligt ISO 14001.

Föreläsare som pratar om miljödiplomering inför publik.

Miljödiplomering

Vi är godkända utfärdare av miljödiplom enligt standarden Svensk Miljöbas. Vi kan hjälpa ditt företag eller event att arbeta aktivt med hållbarhet.

Gräs i solsken

Fjärrvärmens miljöpåverkan

Fördelarna med fjärrvärme är många, men den viktigaste är helt klart dess låga miljöpåverkan.

en pojke står och tittar på ankor i vattnten.

Ta hand om ditt vatten

Hur kan du ta hand om vattnet? Vi har samlat informationen så att det är lätt att göra rätt.