Vårt miljöarbete

Miljö och miljöansvar är något som ligger oss varmt om hjärtat. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med att ta ansvar för miljön genom vårt kontinuerliga miljöarbete.

Miljö och miljöansvar är något som ligger oss varmt om hjärtat. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med att ta ansvar för miljön genom vårt kontinuerliga miljöarbete. SEVAB Strängnäs Energis uppdrag är starkt förenat med miljöfrågor, både avseende yttre miljö i närområdet och inre miljö.

Stort fokus ligger på yttre miljö och vår roll är att verka för en minskad miljöbe­lastning. Vi uppmärksammar även andra frågor som bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling med utgångspunkt från Strängnäs och dess närområde. Ett aktivt miljöarbete ska fortgå inom samtliga verksamheter i bolaget.

Miljöpolicy

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB levererar el, värme, kyla, ånga, VA, bredband, biogas och återvinningstjänster i Eskilstuna och Strängnäs kommun. Service och kvalitet, samordning för effektivitet samt hållbar utveckling är ledstjärnor för vår verksamhet. 

  • Vi följer lagar och andra krav
  • Vi verkar för att minska och förebygga miljöpåverkan till luft, mark och vatten
  • Vi har ett systematiskt miljöarbete och arbetar med ständiga förbättringar
  • Miljöpåverkan vid drift, investeringar och produktutveckling ska vara minimal hos oss liksom hos våra leverantörer utifrån tekniska, ekonomiska och praktiska förutsättningar.
  • Genom utbildning och rådgivning verkar vi för att personal och kunder får saklig information om hur de kan minska sin miljöpåverkan

Miljöpolicyn gäller för SEVAB Strängnäs Energi med dotterbolag och fastställdes i SEVABs, EEMs och ESEMs styrelser 2014-09-23.

Grässtrå i motljus

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbetet är en viktig del i vårt dagliga arbete. Här kan du läsa mer hur vi skapar hållbarhet för både dig och kommande generationer.

Näckrosor i en damm

Miljöcertifiering

Vi är sedan 2014 certifierade enligt ISO 14001.