Stora biltvättarhelgen 22-23 april.

Vårfräsch bil – utan att förstöra miljön

Att tvätta bilen hemma på garageuppfarten kan verka oskyldigt. Men vår miljö betalar ett högt pris. Stora Biltvättarhelgen, den 22-23 april, påminner om hur viktigt det är att tvätta bilen på rätt sätt.

Två tredjedelar av landets 4 776 774 privatbilar fultvättas, det vill säga rengörs ute på gatan eller garageuppfarten. Det innebär att stora mängder tungmetaller, olja och andra gifter rinner rakt ut i våra sjöar och vattendrag. För att motverka detta har branschorganisationen Svenskt Vatten instiftat Stora Biltvättarhelgen. Tillsammans med Svenskt Vatten vill vi på SEVAB Strängnäs Energi öka medvetenheten om hur alla, genom små förändringar i sitt beteende, kan bidra till den lokala och nationella vattenkvalitén.

- Tyvärr är det många som väljer att tvätta bilen hemma på garageuppfarten eller ute på gatan, i värsta fall i närheten av en dagvattenbrunn. Detta är katastrofalt för miljön, eftersom alla giftiga ämnen rinner rakt ut i naturen, säger Admir Ibrisevic, VA-chef.

Stora kostnader

Felaktigt biltvättande, där smutsvattnet inte tas om hand på rätt sätt, leder till stora kostnader i form av förorenade sjöar och vattendrag som måste renas.

- Varje bilägare som tvättar bilen på ett miljögodkänt sätt ger en samhällsvinst. Det handlar inte bara om att köpa ett miljövänligt biltvättmedel och sedan stå hemma och tvätta. Det handlar också om det smutsvatten som rinner ut. Godkända tvätthallar tillhandahåller slam- och oljeavskiljare, säger Admir Ibrisevic.

 

Tvätt- och etikett för din bil:

  • Tvätta i första hand din bil i en automatisk biltvätt eller i en gör-det-själv hall. De har slam- och oljeavskiljare samt följer lagar och regler för hur tvätt- och spillvatten ska renas. 
  • I andra hand, tvätta bilen på en grusad yta eller gräsmatta, långt från diken och dagvattenbrunnar. Då fastnar skadliga ämnen i jordlagret och binds i marken.
  • Glöm inte att alltid använda miljöanpassade bilvårds- och avfettningsprodukter.