Årsredovisningar

Här nedan hittar du våra senaste årsredovisningar uppdelat på våra bolag.

Vill du ha en utskriven version är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0152-460 50 eller kundservice@sevab.com. Om du vill ha tag på äldre årsredovisningar ber vi dig att kontakta Arkiv och registrering på arkiv.registrering@esem.se.

Kraftvärmeverket

Vår verksamhet

Läs mer om hur vår verksamhet är uppbyggd och vad vi har för affärsidé.

Tomt styrelserum

Styrelse

Här kan du se vilka som sitter i styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi.