Lång väntetid på elnätsanslutningar

Just nu upplever vi väldigt långa leveranstider på visst material till att bygga ut och förstärka elnätet. Leveranstider som tidigare har varit ett par veckor kan nu vara upp till ett år. Det påverkar kraftigt våra handläggningstider för att kunna leverera elnätsanslutningar.

Vi tittar på olika möjligheter och har en kontinuerlig dialog med våra leverantörer. Vi hoppas att leveranstiderna snart ska vara normallånga igen.

Sladd i vägg

Anslut din bostad till elnätet

Behöver du el till din nya fastighet eller fritidshus? Behöver du tillfällig el till ditt bygge?

Person använder cirkelsåg

Tillfällig elanslutning

Behöver du byggström till husbygget? Kontakta oss så berättar vi om våra möjligheter att leverera el dit du önskar inom vårt nätområde.