Nu är det dags för mätarbyten i Strängnäs kommun

I mitten av februari inleds arbetet med att byta ut alla elmätare och fjärrvärmemätare i Strängnäs kommun. SEVAB har anlitat Eltel Networks för att genomföra bytet.

I september 2018 fattade regeringen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna vilket betyder att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller uppdatera sina elmätare innan 2025. SEVAB kommer därför att byta ut alla elmätare, men även fjärrvärmemätare eftersom deras inrapporteringsvägar förändras på grund av elmätarbytet. I Strängnäs kommun rör det sig sammanlagt om runt 3 500 mätare i år och arbetet påbörjas i mitten av februari.

SEVAB har anlitat Eltel Networks för att genomföra mätarbytet. För att kunderna ska känna sig trygga är alla montörer utrustade med ID-kort märkta med både Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljös samt Eltels logotyper.