Skydd av vattentäkter

En tredjedel av landets vattentäkter saknar skydd, visar en undersökning som Sveriges Radio P1 gjort. Med anledning av detta vill vi berätta om vårt viktiga arbete med att skydda dricksvattnet i Strängnäs kommun.

De invånare i Strängnäs kommun som har tillgång till kommunalt VA får sitt dricksvatten från Norsborgs vattenverk, via en 3,5 mil lång ledning. Stockholm Vatten och Avfall är leverantör.

Vattnet tas från vattentäkten inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. 

I händelse av avbrott i leveransen från Norsborgs vattenverk har SEVAB möjlighet att själva producera dricksvatten, så kallat reservvatten.

Just nu pågår processen att arbeta fram ett vattenskyddsområde med föreskrifter för reservvattentäkten i Gorsingeholm i Strängnäs. Att ha en reservvattentäkt är mycket värdefullt.

- SEVAB Strängnäs Energi driver arbetet i nära samarbete med Strängnäs kommun. Processen med att upprätta skyddsområden är resurskrävande. Lagstiftningen gällande utformning av skyddsföreskrifter är komplex, vilket innebär att tid måste läggas på att tolka lagen då det till stor del saknas nationella riktlinjer. Konsekvenser behöver utredas och många sidor ska höras, säger Åsa Dalhielm som är planeringschef inom VA.

Hon betonar att det krävs arbete på flera fronter för att minska risker och skydda vårt gemensamma vatten.

- Att noggrant utreda riskbilden och ha ett nära samarbete med Räddningstjänsten är oerhört viktigt. Det måste finnas säkra rutiner om en olycka händer nära en av våra vattentäkter, avslutar Åsa Dalhielm.