Helikopterbesiktning av elnätet

19-20 mars besiktar vi luftledningar i Strängnäs, Mariefred, Eskilstuna och Näshulta-Svalboviken. Detta gör vi en gång per år för att säkra elleveransen i våra nät.

Genom att besikta våra elnät med helikopter en gång per år kan vi lokalisera och åtgärda eventuella brister. Det vi främst tittar på under en besiktning är att luftledningarna med tillhörande stolpar och isolatorer är i bra skick. Vi tittar även på växtligheten under och vid sidan av ledningen för att hitta träd som vid hårda vindar skulle kunna riskera att falla på ledningarna.

I år sker besiktningen 19-20 mars och de områden som berörs är Strängnäs, Mariefred, Eskilstuna och Näshulta-Svalboviken. 

Förutom att göra dessa årliga helikopterbesiktningar arbetar vi dagligen med att förvalta och förstärka våra elnät. Läs gärna med om våra elnät är här på sevab.com/elnät 

Vi beklagar att besvärande flygbuller kan förekomma under kortare perioder.