Ändrad sophämtningsdag på fredag

Du som har hämtning på fredag 26/10 kan istället få ditt kärl tömt på lördag 27/10. Låt ditt kärl stå tills det blivit tömt.

Ändringen gäller dig som bor i något av följande områden:
Häradsskogen
Rosöga
Kalkudden
Edsala
Bondängen
Hästnäs

På grund av att vår personal är på utbildning kommer kärlen i dessa områden att tömmas på lördag istället för på fredag. Låt ditt kärl stå kvar på hämtningsplatsen så tömmer vi det så snart vi kan.