Viktig information till dig som får besök av säljare av elavtal

Med jämna mellanrum har vi besök i kommunen av elhandlare från andra bolag som ringer upp eller knackar dörr hos invånare eller fysiskt finns på plats med försäljning vid stormarknader eller i gallerior. Inget konstigt, det är fullt normala säljmetoder för varor eller tjänster på en öppen marknad där alla konkurrerar om kunderna. Dock förekommer det ibland säljmetoder som tyvärr inte stämmer överens med verkligheten. En sådan metod kan vara att andra elbolag uppger att man samarbetar med SEVAB.

Just nu får vi frågor från kunder i Mariefred med omnejd som just handlar om att ett annat elbolag knackar dörr och säger sig samarbeta med oss. Vi vill därför förtydliga att vi inte har något samarbete med det aktuella bolaget. Vi säljer alltid våra elavtal under vårt eget namn. 

Den förklaring som nått oss om att man hävdar ett ”samarbete”, är att man hänvisar till det digitala system som finns i Sverige dit samtliga elhandelsbolag och elnätsägare är anslutna. Inom detta system sker kommunikationen mellan elhandelsbolagen och elnätsägarna för att tex meddela att en kund slutit elavtal med en ny elleverantör.  Detta bland annat för att mätvärden ska kunna leveraras från elnätsägaren till det nya elhandelsbolaget för att kunden i förlängningen ska få en korrekt faktura.

När det gäller relationen och samarbetet mellan SEVAB och Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) så drivs båda bolagen av ett gemensamt driftbolag där bland annat samtlig personal är anställd. Inom våra olika kommuner och marknadsområden bedrivs både elhandel och alla andra verksamheter under våra respektive varumärke SEVAB och EEM.

Känner du dig osäker eller har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice.

Har du en fråga?

Vill du ha personlig hjälp?

Har du frågor? Vi hjälper dig. Ring oss på 0152-46050.