SEVAB Strängnäs Energi varnar för oseriösa försäljningsmetoder

Igår kom det till SEVAB:s kännedom att kunder blivit kontaktade via telefon av försäljare som sa sig vara från ”Strängnäs-el”. Kunderna har därefter blivit pressade på kredituppgifter.

– Vi vill varna för elhandelsföretag med oseriösa försäljningsmetoder. Vi presenterar oss alltid som SEVAB Strängnäs Energi oavsett situation – och frågar aldrig om kredituppgifter via telefon. ”Strängnäs-el” är SEVAB:s elavtal och vi ser allvarligt på att namnet används av en oseriös aktör, säger Kari Potkonen, försäljningschef på SEVAB.

Samma företag kontaktar just nu även boende i Mariefred via dörrknackning.

– Det är oerhört viktigt för oss att våra kunder ska vara trygga med vilka vi på SEVAB är. Vi tar tydligt avstånd från oseriösa försäljningsmetoder, säger Kari Potkonen.

 

Tips till dig som är kund

  • Du har ångerrätt vid hemförsäljning. Ångerrätten är 14 dagar. Detta betyder att du har 14 dagar på dig att ångra dig när du ingår ett elhandelsavtal i ditt hem. Samma ångerrätt gäller om du har ingått elhandelsavtal vid så kallad gatuförsäljning. Ångerfristen räknas från den dagen du fick information om ångerrätten på det sätt som lagen kräver och inte tidigare än dagen då avtalet ingicks.

Källa: Konsumenternas energimarknadsbyrå