Planerat underhållsarbete kan påverka kommunala vattenleveransen

Torsdag 7 september kl. 10.00-12.00 kommer vår leverantör av dricksvatten (Stockholm Vatten och Avfall) utföra ett underhållsarbete. Detta kan innebära ett lägre vattentryck i högt belägna fastigheter under pågående arbete.

Vattnet kan även bli rostfärgat under timmarna då arbetet genomförs samt en tid efteråt. Vi rekommenderar att du inte dricker vattnet så länge det är missfärgat. Spola vattnet tills det är klart igen och med fördel så nära vattenmätaren som möjligt. En rekommendation är att undvika att tvätta vittvätt vid det här tillfället då rostfärgat vatten kan missfärga din tvätt.

Har du en fråga?

Vill du ha personlig hjälp?

Har du frågor? Vi hjälper dig. Ring oss på 0152-46050.