""

Stora Biltvättarhelgen

Det är lätt att tvätta bilen rätt med gott samvete Den 23-24 april är det Stora Biltvättarhelgen. Då uppmärksammar vi på SEVAB Strängnäs Energi, tillsammans med hela Sverige, konsekvenserna av att tvätta bilen hemma.

Under våren och sommaren är det vanligt att många tvättar bilen på egen hand utomhus vilket är skadligt för miljön. Vet du vad som händer när du tvättar bilen hemma på gatan eller uppfarten där det finns dagvattenbrunnar? När du spolar av bilen rinner giftiga ämnen ner i dagvattenbrunnar och vidare, helt orenat rakt ut i Mälaren. Det förgiftar miljön för både fiskar och badande barn.

Smutsen på våra bilar innehåller nämligen bland annat oljerester och tungmetaller och om dessa spolas rakt ut i naturen ner i dagvattenbrunnar är det precis lika illa som om du tvättar bilen på närmsta badstrand eller i din favoritsjö. Dessa utsläpp kostar samhället stora belopp i form av förorenade vattendrag och sjöar, som vida överstiger besparingen det innebär att tvätta hemma. Dessutom är inte alla rengöringsprodukter som finns på marknaden idag miljövänliga.

Men det är lätt att göra rätt! Tvätta din bil med miljöanpassade tvättmedel i en tvättanläggning som är miljögodkänd. Då gör du både samhället och miljön en tjänst eftersom biltvättarna både tar bort olja och partiklar från vattnet och därefter behandlar dessa i separata reningsverk för att avskilja och bryta ned övriga föroreningar. Ofta används flera olika tekniker i kombination för att uppnå tillräcklig reningseffekt.

Gör ett smartare val för miljön och välj biltvätten istället!

Se vår film här http://www.sevab.com/Privat/Vatten/Dagvatten/