Nu behöver man inte koka vattnet Härad

Publicerat 22 december 14.10:

Nu har vi fått de slutliga godkända provsvaren på vattnet i Härad. Vattnet är återigen godkänt och de boende med kommunalt vatten i Härad behöver därför inte längre koka för att kunna dricka kranvattnet.

Det var den 5 december som vi gick ut med kokningsrekommendation med anledning av att de rutinmässiga provsvaren som togs ut i vattentornet i Härad påvisade små mängder av tarmbakterien Escherichia coli (E. coli). Förskolan och skolan i Härad fick vattentankar utkörda till sin verksamhet. 

En rad olika återgärder har vidtagits, bland annat tömning och rengöring av vattentornet samt klorering av ledningsnätet. Vi upptäckte även läckor på ledningsnätet i ett område i Härad som snabbt åtgärdades.

Vi har även efter besiktning kunnat fastställa att orsaken till uppkomsten av E. coli i Härads vattentorn och det har varit från ett inläckage av regnvatten på vattentornets tak. Detta är nu åtgärdat och nu är vattnet återigen brukbart till fullo.

Vi har också haft en intensifierad provtagning i Härad under den här tiden.  

Publicerat 19 december

Efter läcksökningsarbetet av ledningsnätet upptäcktes en läcka vid en tomt på Hantverkarvägen, vilket åtgärdades under torsdagen.

Provtagningar är i full gång både i vattentornet och på ledningsnätet. Den andra provtagningen utförs i dag och den tredje på lördag 20 december. Vi återkommer under nästa vecka när vi har definitiva provsvar.

En ny isolerad vattentank kördes ut till skolan och förskolan i går 18 december då den förra fryste.

----------------------------------------------------------------------------------

Publicerat 17 december klockan 20.25:

Klorering av ledningsnätet avslutades igår kl 19.00 och vi har gått över till normal drift. Idag tog vi första omgången av prov från tornet och ledningsnätet efter utförda åtgärder och vi väntar nu på analysresultatet. Beroende på resultat planerar vi provtagning omgång 2 och 3 tom söndag. När vi fått tre på varandra godkända prov under normal drift kan vi upphäva kokningsrekommendation.

Publicerat 15 december klockan 17.22:

Under dagens arbete med läcksökningen har vi lokaliserat eventuella läckor i ett område i Härad. På grund av det kommer vattnet att stängas av i kväll (måndag 15 december) för cirka 12 hushåll i Härad på adresserna Hantverkarvägen och Vattuvägen för att undersöka och laga eventuella läckor. Avstängningen sker klockan 23.00 ikväll och påsläpp av vattnet sker 06.00 imorgon bitti. Berörda kunder är informerade om arbetet.

Läcksökning och klorering kommer även att fortsätta under morgondagen 16 december.

 

----------------------------------------------------------------------------------

Publicerat 15 december klockan 11.23:

I dag pågår läcksökning i ledningsnätet i Härad och arbetet beräknas vara klart 16.00. På grund av arbetet kan avbrott i vattenleverans komma att ske under korta perioder.

Ditt vatten kan komma att bli grumligt på grund av vår spolning vilket är helt normalt vid sådana ingrepp. Var vänlig och spola hos dig så nära vattenmätaren som möjligt tills klart vatten kommer ur kranen.

Angående läckaget på vattentornet så har vi tätat mindre hål där regnvattnet kan ha trängt in och förorenat dricksvattnet. Nya provtagningar och analyser kommer att startas under veckan.

----------------------------------------------------------------------------------

Publicerat 14 december klockan 09.45:

Alla fastigheter har nu vatten i Härad och situationen är stabil och vattennivån i tornet stiger. Avstängningen och rengörningen av tornet var det mest kritiska steget i reningen och det är nu gjort. Vi fortsätter med att förstärka kloreringen av vattnet för att rena det i ledningsnätet. Rekommendation att koka vattnet kvarstår tills vi har godkända prover på vattnet. Vi ställer under kvällen ut vattentankar med färskt dricksvatten till skolan och förskolan.

----------------------------------------------------------------------------------

Publicerat 13 december klockan 07.20:

Nu har alla vatten i sin kran i Härad.

Rengörningen av vattentornet inatt har gått bra och det är nu helt rengjort. Vi har även tätat i taket där det tidigare trängt in regnvatten. Vattentornet är nu i drift och det fylls på just nu.

Vi håller tummarna att det hinner fylla upp några meter i vattentornet så det kan hjälpa till vid hög förbrukning. 

----------------------------------------------------------------------------------

Publicerat 12 december klockan 20.20:

Förstärkning av klorering av vattnet i Härad är i full gång.

Pga av att tornet har stängts av och det är stor förbrukning i området har 5 fastigheter blivit utan vatten. Vi har pratat med berörda fastighetsägare och vi har ställt ut vattentankar under kvällen där de kan hämta sitt dricksvatten.

Rengöring och sanering av tornet prioriteras och görs redan under natten till lördag. Vi beräknar att kunna börja fylla vattentornet och ha det i drift redan under natten till lördag.

Publicerat 12 december klockan 17.20:

Vi vill informera er att det för närvarande är vissa boende i Härad som fortfarande är utan vatten. Vi jobbar med att åtgärda problemet. Vi kommer ställa ut två vattentankar i området (Häggtäppsvägen) där ni kan hämta vatten. Vattentankarna är på plats klockan ca 19:00.

Publicerat 12 december:

Tyvärr blev inkopplingen av klordoseringen inte riktigt som tänkt så fler blev idag utan vatten och det är fortfarande flera i Härad som är utan vatten och flera har dåligt tryck på sitt vatten. Vi jobbar för fullt med att lösa detta.

Publicerat 12 december:Vi har nu hittat en möjlig felkälla till orsaken av tarmbakterier i vattentornet i Härad. Med stor sannolikhet har regnvatten från taket trängt in i vattentornet och fört med sig föroreningar.

Nu på morgonen har vattentornet slutligen helt tömts på vatten och under dagen påbörjas saneringsarbetet. Vi kommer att jobba parallellt på två spår, dels förstärka kloreringen av ledningsnätet och dels starta rengöring och sanering av själva vattentornet. Detta medför att det kan lukta lite klor om ditt vatten i Härad men det är helt ofarligt. Tyvärr gick inte inkopplingen av klordoseringen som den skulle då en ventil gick sönder. Det  gjorde att flera hushåll i Härad  blev utan vatten i cirka en timmes tid. Klockan 13.40 idag fredag var vattnet tillbaka.

Vi uppmanar er att använda vattnet som brukligt och helst spola i alla kranar tills ni känner svag lukt av klor. Kokningsrekommendation kvarstår i fortsättningen även om vattnet luktar klor. När kloreringen är genomförd kommer nya prover att tas på vattnet under nästa vecka.

Skolan och förskolan i Härad kommer att få nya vattentankar på söndag kväll. Vattnet är till för skolans och förskolans elever.

Vi återkommer med mer uppdaterad information i början av nästa vecka.

----------------------------------------------------------------------------------

Publicerat 11 december: Slutgiltiga analysresultat för prov som togs i måndags 8 december bekräftar fortfarande förekomst av tarmbakterier i vattentornet. Låg halt av tarmbakterier påvisades även i ett prov som togs på ledningsnätet 8 december. Denna upptäckt påverkar dock inte bedömningen, vidtagna åtgärder samt fortsatt arbete. Vi har hela tiden jobbat utifrån antagandet att bakterierna även kan finnas i ledningsnätet och därför gått ut med kokningsrekommendation.

Vi fortsätter med det tekniska arbetet.  Igår 10 december jobbade vi med att ändra tekniken för att köra vattnet förbi tornet och direkt ut på ledningsnätet i Härad och arbetet gick bra. Vattentornet stängdes av igår 10 december och nedtappning av vattnet startade på eftermiddagen. På grund av begränsningar i rörsystemet sker tappning av vattnet successivt och räknas bli klar imorgon 12 december.

Taket inspekterades igår och inläckage av regnvattnet via mindre hål på taket har konstaterats.

Det har varit stor mediabevakning av vattentornet i Härad idag då radio, tidning och tv (Östnytt) varit på plats. De vill vara med när vi idag tömmer vattentornet för sanering. Så mycket som 340 000 liter vatten släpps ut i dagvattenledningarna och som tidigare nämnt beräknas tappningen vara klar under morgondagen.

 

----------------------------------------------------------------------------------

Publicerat 10 december: Avstängningen av vattentornet som planerades till igår kunde tyvärr inte genomföras som planerat. Orsaken var ett tekniskt problem med att leda vattnet förbi tornet, vilket skulle äventyra vattenleveransen till dig som kund. Våra styr- och reglertekniker jobbar vidare idag onsdag med att lösa detta. Om allt går bra tappas tornet på torsdag då inspektionen kan påbörjas tillsammans med externa experter. Idag kommer också takläggare till anläggningen för att inspektera och upptäcka eventuella läckor ovanifrån. 

----------------------------------------------------------------------------------

Publicerat 9 december: Resultat för proverna som togs i torsdags 4 december påvisar fortfarande att det är låga halter bakterier i vattentornet och inte i ledningsnäten. Nya prover togs igår, måndag 8 december, både i vattentornet och i ledningsnäten. De definitiva provsvaren kommer senast på torsdag.

Vattentankar till skola och förskola har ställts ut och kommer kontinuerligt att bytas ut och fyllas på efter behov.

Som en del i arbetet med att försöka hitta orsaken till problemet kommer vattentornet tömmas på vatten. Idag, tisdag 9 december, kommer vattentornet att stängas av under kontrollerade former innan det töms på onsdag 10 december. Detta för att säkerställa att vi inte får trycklösa ledningar. Efter avstängningen måste vi säkerställa att vi har trycket i ledningar innan tornet töms helt på vatten. Trycket i ledningarna kan alltså påverkas, men du kommer fortfarande kunna använda diskmaskin och tvättmaskin som vanligt så länge det inte är allt för dåligt tryck. Om du som boende skulle bli helt utan vatten ber vi dig att kontakta Kundservice på telefonnummer 0152-460 50. 

Förberedelser för rengöring startar även parallellt med avstängningen av vattentornet och sökning efter läckor på ledningsnätet i området startas upp under dagen. 

På onsdag 10 december töms vattentornet för att kunna göra besiktning på både insidan och utsidan. Utvändig besiktning utförs tillsammans med experter och takläggare under onsdagen för att utesluta läckage ovanifrån.

----------------------------------------------------------------------------------

Publicerat 6 december: I fredags 5 december vid lunchtid blev provsvaret klart som påvisar små mängder av tarmbakterien Escherichia coli (E. coli). Provet som visar detta är taget i vattentornet i Härad. De snabbanalyser som tagits i ledningsnätet på sex olika platser i Härads samhälle visar dock ingen onormal bakterieförekomst. De definitiva provsvaren bli helt klara i början av nästa vecka, samt att vidare provtagning fortsätter. Som en försiktighetsåtgärd rekommenderar vi därför de boende i Härad att tillsvidare koka sitt vatten som ska användas för mat- och dryck.

Förskolan och skolan i Härad kommer att få vattentankar utkörda innan verksamheten börjar på måndag.

E. coli finns i tarmfloran och de flesta är harmlösa tarmbakterier. Däremot finns det vissa typer som kan vara sjukdomsframkallande. I egna brunnar exempelvis är det inte ovanligt att E. coli förekommer i vattnet, och då räknas det ändå som tjänligt med anmärkning upp till en viss mindre mängd. För kommunalt dricksvatten är gränsvärdena mycket skarpare och då får dessa bakterier inte finnas alls. Orsaker till förekomsten måste utredas och åtgärdas innan rekommendation om kokning upphävs.

Har du frågor är du välkommen att mejla oss på kundservice@sevab.com så kanaliserar vi din fråga till tekniskt kunnig personal under kontorstid.

------------------------------------------------------------------------------------

Publicerat 5 december: Efter att våra rutinmässiga provtagningar påvisat bakterier som normalt inte finns i det kommunala vattnet, inför vi som en försiktighetsåtgärd en rekommendation att tillsvidare koka vatten som ska användas till dryck och matlagning. Dessa rekommendationer gäller för boende i Härad vars fastighet är ansluten till det kommunala vattenledningssystemet.

För att hitta orsaken har vi omedelbart vidtagit åtgärder för att återställa kvalitén på dricksvattnet och lokalisera hur detta kan ha uppstått.

Vi uppmanar att boende tillsvidare följer Livsmedelsverkets, Svenskt Vattens och Smittskyddsinstitutet rekommendationer gällande kokning av vatten. Klicka här för att läsa mer!

När kokningsrekommendationen upphör meddelar vi de boende igen via brev. Löpande information kommer även att publiceras på vår hemsida www.sevab.com