Mats-Erik Olofsson blir VD för nya driftbolaget

Mats-Erik Olofsson har utsetts till VD för det nybildade driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM).

ESEM är ett gemensamt driftbolag för Eskilstuna Energi och Miljö och SEVAB. Det nya bolaget kommer att sättas i drift vid årsskiftet.

– Med sin mångåriga bakgrund i energibranschen och den personlighet vi lärt känna är vi övertygade om att Mats-Erik är mycket lämpad att ta sig an denna utmaning. Det är första gången något liknande görs i den här branschen, säger Lars Andersson, ESEMs styrelseordförande.

Mats-Erik Olofsson har en mångårig bakgrund i bland annat Vattenfall och kommer närmast från den schweiziska energikoncernen Alpiq. Han tillträder sin nya tjänst den 1 november.

– Jag tycker att det är stimulerande att ta sig an en utmaning av den här kalibern. Här handlar det om att få ihop två olika bolagskulturer och skapa en stark aktör i branschen. Det är en häftig resa vi har framför oss, säger Mats-Erik Olofsson.

– Jag vill också ge en stor eloge till Adam Brännström och Lena Lundberg, VD i EEM respektive SEVAB, som parallellt med bildandet av driftbolaget utför sina ordinarie uppdrag på ett mycket professionellt sätt, säger Lars Andersson.

Tidigare utredningar har visat att det finns en stor ekonomisk potential i att bilda ett gemensamt driftbolag. Ekonomiskt uppskattas de årliga samordningseffekterna till cirka 65 miljoner kronor.

– Men ännu viktigare än ekonomin är det faktum att vi nu stärker banden mellan Eskilstuna och Strängnäs och därmed hela regionen, samtidigt som vi kan arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Lars Andersson.

De fackliga organisationerna informerades om tillsättningen under måndagen den 30 september.