Priser

Här hittar du prisinformation för företagskunder som gäller från och med 1 januari 2019.

""

Priser för Elnät

Här hittar du de aktuella elnätspriserna som vi tar ut för att distribuera el till din fastighet.

ett glas med vatten.

Priser för Vatten och avlopp

Här kan du läsa om alla våra priser inom vatten och avlopp. Du kan också beräkna din anslutningsavgift om du inte anslutit dig än.

Trapp

Priser för Fjärrvärme

Här ser du aktuella priser för våra fjärrvärmetjänster. Du kan också beräkna din anslutningsavgift om du inte redan har anslutit dig.