Prisbesked 2023

Här kan du läsa mer om våra priser och taxor 2023.

Elnät

Elnätsavgiften höjs med 16% från och med 1 februari 2023. För dig som kund innebär det en prisökning med cirka 23 kronor i månaden om du bor i lägenhet och cirka 130 kronor i månaden om du bor i villa med elvärme.

Vatten och avlopp

Brukningstaxan för vatten och avlopp höjs med 7 %. Anläggningstaxan för vatten och avlopp höjs med 6 %, vilket endast är en prisindexering enligt Svensk Entreprenadindex. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet.

Återvinning

Både den fasta och rörliga avgiften höjs med 0-1,5 %. Exempelvis höjs priset med 30 kr på både ett 190-liters kärl för en villa och ett 370-liters kärl.  

Prislistor för 2023 läggs upp här på webben under december månad.

Ett par i köket hemma

Privat

Här hittar du samlad prisinformation för privatkunder.

Person använder surfplatta

Företag

Här hittar du prisinformation för företagskunder som gäller från och med 1 januari 2023.