Priser

Här hittar du samlad prisinformation från SEVAB Strängnäs Energi som gäller från och med 1 januari 2023.

Ett par i köket hemma

Privat

Här hittar du samlad prisinformation för privatkunder.

Person använder surfplatta

Företag

Här hittar du prisinformation för företagskunder som gäller från och med 1 januari 2023.