Fjärrvärmens miljöfördelar

Fördelarna med fjärrvärme är många, men den viktigaste är helt klart dess låga miljöpåverkan. Nedan har vi listat fjärrvärmens sex största miljöfördelar.

Bidrar inte till växthuseffekten

I kraftvärmeverket i Strängnäs eldar vi i princip uteslutande med förnybara bränslen. Vid förbränning av såväl fossila som förnybara bränslen frigörs koldioxid som bidrar till uppvärmningen av jorden – den så kallade växthuseffekten. Förnybara bränslen ger dock väsentligt mycket mindre utsläpp än fossila, eftersom förnybart bränsle ingår i det naturliga kretsloppet.

Tar vara på resurser som annars gått till spillo

Fjärrvärmevattnet i Strängnäs värms genom att elda bland annat returträ från Kvittens återvinningscentral – resurser som annars hade gått till spillo. Ett effektivt sätt att ta hand om det som blir över.

Använder energin effektivt

Tack vare avancerad förbränning och att även värmen i rökgaserna tas tillvara är verkningsgraden (hur effektivt en panna förbränner bränslet och därmed tar tillvara på energiinnehållet) i vårt kraftvärmeverk mer än 100 procent. Det kan jämföras med en villapanna som har en verkningsgrad på cirka 80 procent, vilket betyder av 20 procent av energiinnehållet går förlorat.

Ökar andelen förnybar el

När du väljer fjärrvärme som uppvärmningsform kan vi öka vår produktion av el från förnybara källor. Det är bra för oss här i Strängnäs och i resten av Sverige, men det är även bra för resten av världen – där stora delar av elenergin fortfarande kommer från kolkraft.

Bidrar inte till luftföroreningar

Kraftvärmeverket har ett avancerat system för rening av rökgaser, som med god marginal uppfyller de hårda krav som EU och svenska myndigheter ställer på anläggningar av det slaget. Rökgaserna renas i flera steg från både svavel-, klor-, kväve- och organiska kolföreningar och gaserna passerar även ett spärrfilter, som hindrar flygaska och andra mikroskopiska partiklar från att komma ut i luften.

Är framtidssäkert

Ett fjärrvärmesystem är inte beroende av en viss energikälla. Det går att byta till andra energikällor om de visar sig vara bättre för miljön eller klimatet. Vilka energikällor framtiden erbjuder vet vi ännu väldigt lite om, men tack vare att nätet redan finns kan vi enkelt anpassa oss till nya miljökrav.

Från årsskiftet 2021/2022 är det Solör Bioenergi som äger fjärrvärmeverksamheten i Strängnäs kommun, men SEVAB sköter drift och kundkontakt under en övergångsperiod. 

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Har du frågor om fjärrvärme? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.

Ikon för priser

Vad kostar fjärrvärme?

Här hittar du en sammanställning av våra fjärrvärmepriser för privatpersoner.