Innan du anlitar rörmokare

Det finns lagar att följa om du anlitar rörmokare för att installera, byta ut eller bygga om fjärrvärmecentralen. Har kan du läsa mer om hur ditt ansvar ser ut.

Innan du anlitar en rörmokare måste du skicka in en installationsanmälan till oss, det gör du enklast med formuläret här nedan. När fjärrvärmekretsen provtrycks, vid driftsättning och vid slutbesiktning ska alltid en representant från oss närvara.

Är du fastighetsägare?

Då är du ansvarig för att installationen utförs enligt våra lokala regler för arbete i fjärrvärmecentral. Vidare är det ditt ansvar att entreprenören bygger enligt Energiföretagen Sveriges tekniska bestämmelser. Skulle inte installationen godkännas vid slutbesiktningen, kan vi tvingas avbryta fjärrvärmeleveransen.

Det är ditt ansvar att:

  • Entreprenörer som utför arbeten på fjärrvärmenätet ska vara certifierade enligt SS-EN ISO 3834-3.
  • Entreprenören som utför svets- eller lödarbeten på fjärrvärmenätet ska ha godkända svetsar- och lödprövning i den metod som ska användas.


Lagkrav och lokala regler för arbete i fjärrvärmecentral (pdf)  

Energiföretagen Sveriges tekniska bestämmelser F:101 (pdf) 

SEVAB kundbrev lokala regler (pdf)