5 tips på hur du får upp värmen hemma

När temperaturen vänder nedåt kan det ibland kännas som att kylan följer med in i ditt hus. Som tur är går problemet oftast att lösa. Här får du som är fjärrvärmekund tips på hur du med några enkla medel kan få upp värmen i ditt hem.

1. Kontrollera om det är några driftstörningar i ditt område

Om du har dålig värme och kallt eller svalt varmvatten i hela ditt hem kan det bero på att vi har en driftstörning i ditt område. 

Så här gör du:

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Kontrollera inställningarna i din reglercentral

Om du har dålig värme i hela ditt hem, men varmvatten finns kan det bero på att reglercentralen är felinställd.

Så här gör du:
 • Kontrollera att du har rätt temperaturinställningar i din reglercentral.
 • Om du är osäker på hur din reglercentral fungerar, läs i din manual. Du hittar manualerna till våra vanligaste fjärrvärmecentraler här.

------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Kontrollera att cirkulationspumpen inte har stannat

Om du har dålig värme i hela ditt hem, men varmvatten finns kan det även bero på att cirkulationspumpen har stannat.

Så här gör du:
 1. Kontrollera dina säkringar och ditt överlastskydd.
 2. Starta om cirkulationspumpen.

------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Kontrollera trycket i din fjärrvärmecentral

Trycket i värmesystemet bör ligga mellan 0,8-1,2 bar, är det lägre måste du fylla på vatten i systemet.

Så här gör du:
 1. Läs av trycket med den svarta pilen på tryckmätaren.
 2. Är trycket lägre än 0,8 bar bör du fylla på vatten i systemet. Det gör du genom att försiktigt öppna påfyllningskranen. Stäng påfyllningskranen när tryckmätaren visar 1-1,2 bar. Kom ihåg att stänga kranen ordentligt, annars fortsätter systemet att fyllas på.
 3. Om du behöver fylla på systemet ofta kan det tyda på att du har läckage.

------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Lufta elementen

Om elementen är kalla i den övre delen och varma i den nedre behöver du troligen lufta systemet.

Så här gör du:
 1. Stäng av cirkulationspumpen.
 2. Vänta i 15 minuter.
 3. Öppna termostatventilerna på elementen fullt.
 4. Använd en elementnyckel (finns att köpa på byggvaruhus) för att öppna skruven på elementets övre hörn. Håll en mugg eller ett papper under och öppna försiktigt. När det börjar rinna ut vatten är det dags att dra åt skruven igen.
 5. Starta cirkulationspumpen och återställ läget för termostatventilerna på elementen.
 6. Fyll på vatten i systemet om trycket blivit lägre än 0,8 bar (se punkt fyra). 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Teckna trygghetsavtal

Om du har ett trygghetsavtal så ser våra proffsiga tekniker till att din fjärrvärmecentral alltid är rätt inställd och levererar värme hela vintern.

Boka ett servicebesök

Är du osäker på om din fjärrvärmecentral är rätt inställd och fungerar som den ska? Boka ett servicebesök så gör vi en grundlig undersökning.