Besiktigas närliggande fastigheter före och efter vid sprängning och vilken vibrationsnivå är okej?

Vid eventuella sprängningsarbeten så står SEVAB för erforderlig för- och efterbesiktning av fastigheter inom radien för krav på besiktning vid sprängning. Riktvärden för vibrationsnivåer som sprängentreprenören skall hålla tas fram i en riskbedömning som utförs före byggstart. Riktvärdesrapport, besiktningar, kontakter med fastighetsägare samt vibrationsmätningar utförs av SEVAB´s ramavtalsentreprenör för sådana arbeten