Ska jag betala extra för LTA-enheten och avloppspumpen?

Du behöver inte betala för din LTA-enhet, den står SEVAB för. Däremot står du för kostnaderna för framdragning av elmatning, kostnaden för drift av pumpen samt eventuella skador som kan uppstå på grund av felaktigt användande.