Hur ser framkomligheten ut för olika tjänster som post, soptömning mm när grävarbete pågår?

Krav på framkomlighet läggs på kommande entreprenör i entreprenadkontraktet.