Hur får blåljusfordon information om farbara vägar?

Krav på framkomlighet samt information till Räddningstjänsten mm läggs på kommande entreprenör i entreprenadkontraktet.