Hur ser Strängnäs priser för slangdragning ut jämfört med grannkommunernas?

I Strängnäs kostar en standardslamtömning, 3 m3 med upp till 10 dragmeter, 1 206 kr. 75 % av våra tömningar har ingen slangdragning över 10 meter och då är vi jämfört med våra grannkommuner Flen och Katrineholm lägst i pris. De har ett liknande upplägg där kunderna betalar tillägg per varje påbörjat 10-metersintervall. 16 % av våra tömningar har slangdragning upp till 30 m, där har vi ungefär samma pris som våra grannkommuner. 9 % av våra tömningar har slangdragningar med över 30 meter och då har vi högre priser i jämförelse, men det finns enkla åtgärder du kan vidta som kund för att undvika den högre kostnaden.